سلام به همه دوستان خوب تا رو پودی امروز قراره با هم یه موتیف شیش ضلعی خیلی خوشگل بسازیم میدونید با کنار هم گذاشتین این موتیف ها میتونیم به اشکال زیباتری برسیم و از اونها به عنوان زیر گلدان یا رومیزی و ... استفاده کنیم اول میریم سراغ نقشه بافت این موتیف : بافتن رو با...