آموزش بافت شنل کودک مدل نوک تیز

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت شنل کودک مدل نوک تیز آموزش بافت شنل کودک مدل نوک تیز

آموزش بافت شنل کودک مدل نوک تیز

              مجموع :اموزش بافتني

 

 

آموزش بافت رج به رج یک شنل زیبا بچگانه را برای شما علاقمندان به هنر بافتنی را در این پست قرار خواهیم داد.

 

مدل جدید شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل),آموزش بافت مدل جدید شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل)

 

انــدازه دور گــردن دانــه ســر انــدازیــد ڪــل بــافــت از وســط نــصــف ڪــنــیــد و در وســط بــافــت ۶ دانــه ســتــون قــرار دهیــد .


حــالــا در هر رج رفــت یــڪ ژوتــه بــعــداز دانــه اول بــگــیــریــد یــڪ ژوتــه قــبــلــا از ۶ دانــه وســط بــگــیــریــد و یــڪ ژوتــه بــعــد از ۶ دانــه وســط بــگــیــریــد و یــڪ ژوتــه در یــڪ دانــه مــانــده بــه اخــر بــافــت بــگــیــریــد و مــدل بــافــت هم ســاده بــافــے اســت یــعــنــے یــڪ رج زیــر یــڪ رج رو
تــا بــلــنــدے شــنــل بــافــت تــڪــرار ڪــنــیــد در اخــر ۳ ســانــت رڪــن بــبــافــیــد و ڪــور ڪــنــیــد .

حــالــا از هر طــرف دیــواره هاے جــلــو جــدا جــدا دانــه بــگــیــریــد و بــافــت رڪــن انــجــام دهیــد حــدود ۳ ســانــت هر طــرف و بــه شــڪــل عــرضــے بــبــافــیــد .
اگــر خــواســتــیــد دڪــمــه بــذاریــد بــایــد جــادڪــمــه در ایــن مــرحــلــه بــذاریــد .
حــالــا حــدود ۳۰ تــا ۴۰ ســانــت دانــه ســرانــدازیــد ســپــس دانــه هاے دور یــقــه را هم داخــل مــیــل و در ا امــه دانــه هاے ســرانــداخــتــه شــده بــگــیــریــد و در اخــر بــعــد از دانــه هایــے ڪــه از یــقــه گــرفــتــیــد انــدازه دانــه هاے ســمــت اول یــعــنــے ۳۰یــا۴۰ ســانــت دوبــاره دانــه ســرانــدازیــد .
همــه دانــه هارا حــدود ۳ ســانــت رڪــن بــبــافــیــد و ڪــور ڪــنــیــد.

 

 

 

منبع سایت:کانال تلگرام

 

 

 

 

برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل) , بافت شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل) , آموزش بافت شنل کودک مدل نوک تیز , مدل جدید شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل) , آموزش بافت مدل جدید شنل کودک مدل نوک تیز (دومیل) ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام