آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی

آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی

              مجموع :اموزش بافتني

 

 

آموزش بافت کلاه شالگردنی شیک و زیبا با طرح لوزی را به صورت رج به رج به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

 

آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی,مدل جدید شال و کلاه به طرح لوزی,آموزش بافت مدل جدید شال و کلاه به طرح لوزی

 

تعداد دانه ها : تعدا دانه ها باید مضربی از 12 بعلاوه یک دانه اضافه باشهتعداد دانه ها ( 12x + 1 )


مدل روی 12 رج تکمیل میشه و در صورت دلخواه میتوان مدل را با تعداد رجهای بیشتری (ترجیحا در مضربی از 12 رج ) ادامه داد.

بعنوان مثال : من اینجا 25 دانه سر انداختم ( و در تصویر اول 24 رج و در تصویر دوم 12 رج بافت داریم)

رج 1
}یک زیر - یک رو - 9 تا از زیر - یک رو } توضیحات داخل آکولاد را تا رسیدن به دانه آخر تکرار کنید + یک دانه آخر از زیر


رج 2 : یک زیر - { یک رو - یک زیر - 7 تا از رو - یک زیر - یک رو - یک زیر } توضیحات داخل آکولاد را تا رسیدن به آخر رج تکرار کنید

رج } : 3 یک زیر - یک رو - یک زیر - یک رو - 5 تا از زیر - یک رو - یک زیر - یک رو } تکرار داخل آکولاد تا رسیدن به دانه آخر رج +دانه آخر رج از زیر

رج 4 : {(یک رویک رو + یک زیر ) دو مرتبه - 3 رو - یک زیر - یک رو - یک زیر - 2 رو { تکرار داخل آکولاد تا رسیدن به آخر رج

رج 5 : { 3 تا از زیر - (یک رو + یک زیر ) چهار مرتبه - یک زیر } تکرار آکولاد تا آخرین دانه + آخرین دانه از زیر

رج 6 : یک رو { 3 رو - ( یک زیر + یک رو ) دو مرتبه - یک زیر - 4 رو } تکرار آکولاد تا آخر رج

رج 7{5زیر - یک رو - یک زیر - یک رو - 4 زیر } تکرار آکولاد تا آخرین دانه + دانه آخر از زیر

رج 8 : یک رو { 3 رو - ( یک زیر + یک رو ) دو مرتبه - یک زیر - 4 رو } تکرار داخل آکولاد تا آخر رج

رج 9 : { 3 زیر - ( یک رو - یک زیر ) 3 مرتبه - یک رو - 2 زیر } تکرار آکولاد تا آخرین دانه - دانه آخر از زیر

رج 10 : یک رو { ( یک رو - یک زیر ) دو مرتبه - 3 رو - یک زیر - یک رو - یک زیر - 2 رو } تکرار آکولاد تا آخر رج

رج 11 : { ( یک زیر - یک رو ) دو مرتبه - 5 زیر - یک رو - یک زیر - یک رو } تکار آکولاد تا آخرین دانه + آخرین دانه از زیر

رج 12 : یک زیر - { یک رو - یک زیر - 7 تا رو - یک زیر - یک رو - یک زیر } تکرار تا آخر رج

 

 

منبع سایت:کانال تلگرام

 

 

 


برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , شال و کلاه به طرح لوزی , بافت شال و کلاه به طرح لوزی , آموزش بافت شال و کلاه به طرح لوزی , مدل جدید شال و کلاه به طرح لوزی , آموزش بافت مدل جدید شال و کلاه به طرح لوزی ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام