آموزش بافت کلاه پسرانه نقابدار

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت کلاه پسرانه نقابدار آموزش بافت کلاه پسرانه نقابدار

آموزش بافت کلاه پسرانه نقابدار

              مجموع :آموزش بافتني

 

 

آموزش بافت یک کلاه پسرانه مناسب نوزادان این مدل کلاه هم گردن و گوش های کودکان شما را پوشش میدهد و از سرما حفظ می کند .

 

مدل کلاه پسرانه نقابدار,آموزش بافت مدل جدید کلاه پسرانه نقابدار 

 

برای بافت این کلاه نیاز به ببافتن دو مربع و یک نوار مستطیلی داریم .

به ترتیب اندازه مربع و نوار برای کودکان یکسال تا هفت ساله

یکسال مربع ده سانتی

دوسال مربع یازده سانتی

سه سال مربع دوازده سانتی

چهارسال مربع سیزده سانتی

پنج ساله مربع چهارده سانتی

شش سال مربع پانزده سانتی

هفت سال مربع شانزده سانتیاندازه نوار بافته شده وسط کلاه:


برای یکسال دوسال و سه سال نه سانت

برای چهار و پنج سال ده سانتی

برای شش و هفت سال یازده سانتی


بافت مربع :


بافت بصورت ابری یا رکن میباشد.

ابتدا دو دانه سرانداخته


رج اول : زیر

رج دوم : دانه اول را گرفته یک ژته بزنید دانه آخر را بافته

رج سوم : دانه اول را گرفته و ژته را دو بار از زیر ببافید ( یک ژته تبدیل به دو دانه میشود)

رج چهارم : دانه اول را گرفته یک دانه زیر ببافید یک ژته بزنید دو دانه آخر از زیر ببافید

رج پنجم : دانه اول را گرفته یک دانه زیر ژته را دو بار از زیر ببافید ودو دانه آخر را از زیر ببافید
بهمین ترتیب رجهای زوج وسط بافت ژته بزنید و رجهای فرد ژته ها را دو بار از زیر ببافید ( برای دوبار بافتن یک ژته شما باید ژته را بصورت پیچ ببافید)

 

بافت مربع ها که به اندازه دلخواه رسید
دانه ها را کور کنید.بافت نوار وسط کلاه:


اندازه مورد نظر را سرانداخته سه رج زیر بافی و یک رج رو بافی کنید
بهمین ترتیب تا طول نوار شما به اندازه دو ضلع مربع بشود مثلا برای مربع ده سانتی طول نوار بیست سانت بشود و بعد دانه ها را کور کنید.
مربع ها را به دو طول نوار بدوزید.


بافت کشباف پشت گردن:


از یک سمت لبه بافت دانه بگیرید تمام لبه بافت که بصورت دانه های هفتی دیده میشود را بگیرید و سه سانت کشباف ببافید و کور کنید.


بند کلاه:


از دو طرف کشباف بافته شده پنج دانه بگیرید و بند را بصورت کشباف ببافید و کور کنید.


نقاب:


از لبه کلاه برای نقاب دانه بگیرید به این ترتیب که از ضلع مربع اول فقط یک چهارمش را دانه بگیرید بعد دانه های نوار وسط را کلا دانه بگیرید و یک چهارم از مربع دوم هم دانه گرفته و شروع به بافت کنید بصورت ساده بافی
رج اول از رو و در انتهای رج دانه آخر را نبافته و برگردید.
رج دوم از زیر و در انتهای رج دانه آخر را نبافته برگردید.


بهمین ترتیب ادامه دهید تا قد بافت شما حداقل پنج سانت بشود.
از رج بعد هر رج که میبافید در انتهای رج یکی از دانه های که قبلا نگه داشتید را مجددا میبافید هر رج یک دانه بافته میشود


تا کل دانه ها که بافته شد دانه ها را کور کنید و لبه نقاب را بدوزید.

 

 

 

منبع سایت:کانال تلگرام

 

 


برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , کلاه پسرانه , بافت کلاه پسرانه نقابدار , آموزش بافت کلاه پسرانه نقابدار , مدل کلاه پسرانه نقابدار , آموزش بافت مدل جدید کلاه پسرانه نقابدار ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام