آموزش بافت ژیله مردانه مدل حصیری

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت ژیله مردانه مدل حصیری

آموزش بافت ژیله مردانه مدل حصیری

              مجموع :آموزش بافتني

 

 

با استفاده از آموزش بافت ژیله مردانه که برای شما عزیزان گذاشت ایم میتوانید در این فصل سرد زمستان برای همسرتان یا پسرتان یک ژیله زیبا ببافید.

 

آموزش بافت ژیله مردانه,مدل ژیله مردانه,آموزش بافت مدل جدید ژیله مردانه
مرحله اول:

پشت:

با نخ ۳۳۷۶ بورجوم اسپورت ۸۲ دانه سر انداخته، ۵ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت می بافیم. با ساده بافی ادامه داده، قد بافت به ۶۳ که رسید، دانه ها را کور می کنیم.

سپس

۶۰ t دانه سر انداخته، برای هر مربع ۹ سانتی متری ۱۵ دانه جدا می کنیم. برگشته و از دانه ها در هر رج ۱ دانه گرفته و مربع نصفه در پایین کادر را کامل می کنیم. در رج دوم،؛ مربع ها را دوباره با مربع نصفه کناری شروع می کنیم.

تمام که شد، همه مربع ها را از روی ۱۵ دانه، ۱۵ رج رکن می بافیم. قد بافت به ۴۵ سانتی متر که رسید، برای یقه دانه ها را به دو تقسیم کرده، به بافت ادامه می دهیم. قد بافت بع ۶۳ سانتی متر که رسید، دانه ها را کور می کنیم.

مرحله دوم:

آستین: از دور آستین دانه در آورده، ۳ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت می بافیم.

مرحله سوم:

یقه:

از یقه ۷ شروع کرده و دانه در می آوریم.
۴ سانتی متر ۲ رو، ۲ زیر کشبافت بافته
و دانه ها را کور می کنیم.
لبه شروع و پایان بافت را روی هم گذاشته و به صورت ضرب دری می دوزیم.
 آموزش بافت ژیله مردانه,مدل ژیله مردانه,آموزش بافت مدل جدید ژیله مردانه

مرحله چهارم:

بافت حصیری (اَنترَلاک): ۶۰ دانه سر می اندازیم.
مثلث اول: ۱ دانه بافته بر می گردیم، ۲ دانه بافته بر می گردیم. ۳ دانه بافته بر می گردیم. به این ترتیب ادامه داده تا تعداد دانه ها ۱۵ دانه بشود. آخرین رجمان به این ترتیب باشد که ۱۵ دانه را بافته و بر نمی گردیم.
مثلث دوم: ۱۵ دانه مثلث اول را روی میل راست نگه داشته و ۱ دانه بافته و بر می گردیم. ۲ دانه بافته و بر می گردیم. به این ترتیب ادامه می دهیم تا مثلث دوم ۱۵ دانه ای هم درست شود.
مثلث سوم: مانند مثلث دوم درست کرده و دانه ها را نگه می داریم تا اینکه ۶۰ دانه به اتمام برسد.
مثلث چهارم: برای نصف مثلث به این ترتیب کار می کنیم: ۱ دانه بافته، بر می گردیم و به ۱ دانه از دانه های مثل سوم به دانه هایمان اضافه می کنیم. ۲ دانه می شود. رج بعدی ۱ دانه دیگر هم به دانه هایمان اضافه کرده، دانه هایمان ۳ دانه می شود. به این ترتیب تعداد دانه ها به ۱۵ که رسید،
برای مثلث پنجم از سمت دیگر مثلث سوم، ۱۵ دانه در آورده، همه آنها را بافته و بر می گردیم. به این ترتیب در هر رج برگشت، ۱ دانه از دانه مثلث دوم و ۱ دانه از دانه آخر رج را ۲ تا یکی کرده بر می گردیم. به این ترتیب همه دانه های مثلث دوم را کور کرده .
برای لوزی ششم از سمت چپ مثلث دوم ۱۵ دانه در آورده و بر می گردیم. در رج بعد این بار ۱۵ دانه سمت راست مثل اول را تک تک کور می کنیم تا مثلث ششم کامل شود.
ژیله مردانه,بافت ژیله مردانه,آموزش بافت ژیله مردانه,
منبع سایت:blog.honari.com

 

برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , ژیله مردانه , بافت ژیله مردانه , آموزش بافت ژیله مردانه , مدل ژیله مردانه , آموزش بافت مدل جدید ژیله مردانه ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام