آموزش بافت عروسک دختر روستایی

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت عروسک دختر روستایی آموزش بافت عروسک دختر روستایی

آموزش بافت عروسک دختر روستایی

              مجموع :اموزش بافتني
عروسک های بافتنی بین دختربچه ها طرفدار های زیادی اگر دختر شما هم به عروسک های بافتنی علاقه داره و دوست دارید براش این نوع عروسک ببافید سفارش میکنم حتما این پست دنبال کنید.

آموزش بافت عروسک,بافت عروسک,آموزش بافت عروسک دختر,آموزش عروسک بافتنی

وسایل لازم :

کاموای سفید, رنگ بدن, زرد, سبز, آبی, نارنجی, قرمز, قهوه ای روشن, مشکی

یک جفت میل شماره ٢/۵یا٣
سوزن کاموا دوزی

پنبه قابل شستشو به مقدار لازم

پارچه جیر آبی و مشکی برای چشم ها

چسب مایع

مداد قرمز برای گونه ها

یک نوار باریک به طول ١۴و عرض ٢سانتی متر از پارچه سفید

(پاها,  تنه و سر )

پای راست :

از لبه پایینی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای مشکی, ٢۵دانه سر بندازید.

راه اول:زیر بدین صورت که به هر دانه, ک دانه اضافه کنید _۵٠دانه میشود.
با یک راه رو شروع کرده و ۵راه ساده ببافید(ساده بافی راه رفت زیر و راه برگشت رو ).
کاموای مشکی را پاره کرده و کاموای قرمز را وصل کنید و ۶راه ساده ببافید.
کاموای قرمز را پاره کرده و کاموای آبی روشن را وصل کنید و ٢راه ساده ببافید.

فرم دادن بالای پا:

راه بعد:۵دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید ) ١۶مرتبه تکرار کنید, ١٣دانه زیر ببافید ٣۴دانه میشود.
راه بعد :رو
راه بعد:۴دانه زیر(٢دانه را با هم یکی کنید ) ٩مرتبه تکرار شود, ١٢دانه زیر ،٢۵دانه میشود.
٢٩راه ساده ببافید ببافید سپس کاموا را پاره کرده دانه ها را روی یک میل نگه دارید.
پای چپ:

پای راست را تا آنجا که گفتم (کاموای آبی روشن راوصل کنید و ٢راه ساده ببافید ).
ببافید.
فرم دادن بالای پا راه بعد:١٣دانه زیر, (٢دانه را با هم یکی کنید ) ١۶مرتبه تکرار کنید, ۵دانه زیر _٣۴دانه میشود.
راه بعد:رو
راه بعد:١٢دانه زیر, (٢دانه را باهم یکی کنید ) ٩مرتبه تکرار کنید, ۴دانه زیر _٢۵دانه میشود.
٢٩راه ساده ببافید سپس کاموای آبی روشن را پاره کرده و کاموای زرد روشن را وصل کنید.
تنه و سر:

دانه های هر دو پا را به ترتیبی روی میل بندازید که ابتدا ٢۵دانه پای چپ سپس ٢۵دانه پای راست را با استفاده از کاموای زرد روشن ببافید ۵٠دانه میشود.
١۵راه ساده ببافید.
کاموای زرد روشن را  پاره کرده و کاموای آبی راوصل کنید.
١٨راه ساده ببافید.

فرم دادن شانه ها
 
راه بعد:٧دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید ) ۶مرتبه تکرار کنید,  ١٢دانه زیر, (٢دانه را از زیر با هم یکی کنید)
۶مرتبه تکرار کنید, ٧دانه زیر _٣٨دانه میشود.
راه بعد :رو
کاموای آبی را پاره کرده و کاموای کرم را وصل کنید ٢راه ساده ببافید.

فرم دادن سر :

راه بعد:١٠دانه زیر, به هر ١٨دانه بعدی یک دانه اضافه کنید, ١٠دانه زیر _۵۶دانه میشود.
٣۵راه ساده ببافید.

فرم دادن بالای سر :

راه بعد:(٢دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر ٢٨دانه میشود.
راه بعد :رو
راه بعد:(٢ دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر ١۴دانه میشود.
دانه ها را به صورت شل جمع کنید.

دوختن و کامل کردن پاها, تنه, سر
 
انتهای راه ها را بهم بدوزید, یک شکاف در درز تنه به جا بگذارید انتهای راه های هر پا را بهم بدوزید امتداد لبه سرانداخته پاها را بهم بدوزید.
طرف صحیح آن را در خارج قرار دهید  از طریق شکاف موجود در درز تنه, کفش ها, پاها, تنه و بخش پایینی سر را پر از پنبه کنید شکاف را بدوزید.

جهت فرم دادن گردن, دو رشته کاموای کرم از دانه های اولین راه بافت کرم عبور داده و محکم بکشید و گره بزنید.
انتهای رشته کاموا را در بافت پنهان کنید.
حال از بالای سر شرع به پنبه گذاشتن کنید بعد محکم کشید و جمع کنید.

فرم دادن سر
 
راه بعد:١٠دانه زیر, به هر ١٨دانه بعدی یک دانه اضافه کنید, ١٠دانه زیر _۵۶دانه میشود.
٣۵راه ساده ببافید.

تزیینات لبه پایینی شورت(دو عدد تهیه گردد )

از لبه بالایی آن شروع کرده و با استفاده از کاموای زرد روشن ٢٨دانه سر بندازید.
راه اول:زیر و بدین صورت که به هر دانه, یک دانه اضاف کنید ۵۶دانه میشود.
راه دوم :یک دانه زیر, (یک عدد ژته, ٢دانه را با هم یکی کنید ) تا یک دانه مانده به آخر, یک دانه زیر
(ژته:اضافه کردن ).
٢راه مدابافی کنید سپس کور کنید.
(مدابافی:همه رج ها از زیر یا همه رج ها از رو ).

دوختن و وصل کردن آن

انتهای راههای هر نوار را بهم بدوزید.  آنها را به تن عروسک کنید.  لبه سر انداخته آنها را به اولین راه بافت زرد روشن بدوزید.

بند روی کفش(دو عدد تهیه کنید )

با استفاده از کاموای قرمز, ٣۶دانه سر انداخته و ٢راه ساده ببافید سپس به صورت رو کور کنید.
انتهای راه ها را بهم بدوزید و آن را دور مچ پای عروسک قرار دهید در حالیکه درز آن پشت پا قرار گیرد آن را در محل بدوزید.

دامن :

از لبه پایینی شروع کرده و با کاموای بنفش١٣٠دانه سر بندازید٢راه مدابافی کنید.
بعد به ساده بافی ادامه داده و هر دو راه رنگها را به ترتیب زیر عوض کنید.
آبی, سبز, زرد, نارنجی, قرمز, بنفش
این ترتیب رنگ ها را یکبار دیگر تکرار کنید سپس هر دو راه رنگها را به ترتیب زیر عوض کنید.
آبی, سبز, زرد, نارنجی
راه بعد:با استفاده از کاموای قرمز(٢دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر ۶۵دانه.
منبع سایت:iranbanou.com

وحید فرزین شنبه 12 آبان 1397
2416 نظرات (0)
برچسب ها : بافتنی , آموزش بافتنی , سایت بافتنی , سایت آموزش بافتنی , آموزش بافت عروسک , بافت عروسک , آموزش بافت عروسک دختر , آموزش عروسک بافتنی , بافت عروسک دختر , آموزش بافت عروسک ریز , آموزش بافت انواع عروسک ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام