آموزش بافت پاپوش نوزاد با دومیل

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت پاپوش نوزاد با دومیل آموزش بافت پاپوش نوزاد با دومیل

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دومیل

              مجموع :اموزش بافتني

 

 

 پاپوش نوزاد,بافت پاپوش نوزاد,بافت کفش روفرشی نوزاد,کفش نوزاد,پاپوش قلاب بافی نوزاد

آموزش بافت کفش نوزاد,کفش روفرشی نوزاد,کفش قلاب بافی نوزاد,آموزش کفش قلاب بافی نوزاد,آموزش پاپوش قلاب بافی نوزاد,سایت بافتنی,سایت قلاب بافی

 

 

سایز میل: 4.5 میلی متری

کاموا: ظریف ( 21 تا 24 دانه = 10 سانتی متر) 

نکته :مناسب برای شیر خواران 3 ( 6 - 12 ) ماهه

وسایل لازم:50 گرم کاموای کتان

میل سایز 4.5 میلی متری

 

روش بافت: روش بافت برای سایز کوچکتر بیان شده و تغییرات برای تبدیل به سایز بزرگتر داخل () آورده شده است.27 (35 -43 ) دانه سر بندازید .

 

رج اول و رجهای فرد ( پشت بافت ) : زیر رج 2 : 1 زیر / ژته / 12 (16 -20 ) تا زیر / ژته / 1 زیر / 1 ژته / 12 (16 -20 ) تا زیر / 1 ژته / 1 زیر = 31 ( 39 - 47 ) دانه .

 

رج 4 : 1 زیر / ژته / 14(18-22) تا زیر / ژته / 1 زیر / 1 ژته / 14(18-22) تا زیر / 1 ژته / 1 زیر = 35 ( 43- 51) دانه .رج 6: 1 زیر / ژته / 16(20-24) تا زیر / ژته / 1 زیر / 1 ژته / 16(20-24) تا زیر / 1 ژته / 1 زیر = 39 ( 47- 55) دانه .11 رج زیر ببافید .

 

شکل دادن نوک پاپوش :رج 1: 15 ( 19 -23 ) تا زیر / 2 تازیر با هم / 5 تازیر / 1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید / 1 زیر / دانه ی نبافته رابا نوک میل چپ گرفته و از روی دانه ی زیر بافته شدنه ی بعه رد کنید /1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید /  1 ژته / بافت را برگردانید .

 

رج 2 : 2 تازیر با هم / 5 تازیر / 1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید / 1 زیر / دانه ی نبافته رابا نوک میل چپ گرفته و از روی دانه ی زیر بافته شده رد کنید /1 ژته / دانه ی بعدی  را بدون بافتن از رو روی میل راست بندازید / بافت را برگردانید .

 

رج 3 : 2 تازیر با هم / 5 تازیر / 1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید / 1 زیر / دانه ی نبافته رابا نوک میل چپ گرفته و از روی دانه ی زیر بافته شده رد کنید/1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید /1 ژته / بافت را برگردانید . رج 4 : مثل رج 2 رج5 : 2 تازیر با هم / 5 تازیر / 1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید / 1 زیر / دانه ی نبافته رابا نوک میل چپ گرفته و از روی دانه ی زیر بافته شده رد کنید/1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید /بافت را برگردانید .

 

رج 6 : 2دانه با هم از حلقه های پشتی رو ببافید / 5 دانه رو / 2 دانه با هم رو / 1 دانه بدون بافتن ازرو روی میل راست بندازید / بافت رابرگردانید .

 

رج 7 و 8 : مثل رج 5 و 6 رج 9 : 2 تا با هم زیر / 5 تا زیر / 1 دانه بدون بافتن روی میل راست بندازید /1 زیر / دانه ی نبافته رابا نوک میل چپ گرفته و از روی دانه ی زیر بافته شده ی بعدی رد کنید./ تا آخر رج زیر = 21 ( 29 -37 ) دانه .

 

رج 10 : رو به اندازه ی 5 ( 6 - 6 ) سانتی متر زیر ببافید و رج آخر پشت بافت باشد..کور کنید .
پایان: درز پاشنه را بدوزید . درز پشت را بدوزید .

 

آموزش بافتنی,آموزش قلاب بافی,اموزش بافتنی,اموزش قلاب بافی,بافت کفش,آموزش بافت کفش,آموزش بافت پاپوش,بافت پاپوش,پاپوش بافتنی,کفش بافتنی,کفش قلاب بافی,بافت کفش نوزاد,بافت پاپوش نوزاد,آموزش بافت پاپوش نوزاد

برچسب ها : آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی , اموزش بافتنی , اموزش قلاب بافی , بافت کفش , آموزش بافت کفش , آموزش بافت پاپوش , بافت پاپوش , پاپوش بافتنی , کفش بافتنی , کفش قلاب بافی , بافت کفش نوزاد , بافت پاپوش نوزاد , آموزش بافت پاپوش نوزاد , آموزش بافت کفش نوزاد , کفش روفرشی نوزاد , کفش قلاب بافی نوزاد , آموزش کفش قلاب بافی نوزاد , آموزش پاپوش قلاب بافی نوزاد , سایت بافتنی ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام