آموزش بافت شال گردن زیبا شبیه تمساح

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت شال گردن زیبا شبیه تمساح آموزش بافت شال گردن زیبا شبیه تمساح

آموزش بافت شال گردن زیبا شبیه تمساح

              مجموع :اموزش بافتني

بافت شالگردن سوسمار,آموزش شالگردن بچه گانه,بافت شالگردن بچه گانه,بافت شال گردن بچه گانه,بافت شال بچه گانه,بافت شال فانتزی,شال فانتزی,مدل شال زمستانی,مدل شالگردن فانتزی

 بافت شال گردن,آموزش شال بافی,بافتنی

بافت شال گردن فانتزی تمساح


آموزش بافت :

 

 کاموایی که من استفاده کردم 2 عدد "اکریل تاپ" یشمی بود که 2 تا کاموا رو با هم گرفتم که ضخیم بشه. این مدل یک کاموای 100 گرمی می بره. اما باید نختون نه خیلی ضخیم باشه نه ریز. من با میل 4 بافتم!

این شالگردن مناسب سن کودکان 3- 6 سال است.

خب حالا شروع کنید.

 18دانه سر بگیرید.

 2 رج  از زیر ببافید .

رج 3: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید - 1 دانه اضافه کنید  - 2 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر

رج 4: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 5: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید - 1 دانه اضافه کنید  - 4 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر

رج 6: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 7: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید - 1 دانه اضافه کنید  - 6 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر

رج 8: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 9: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید - 1 دانه اضافه کنید  - 8 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر

رج 10: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 11: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه کنید - 10 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید  -12 دانه از زیر ببافید - 1 دانه اضافه کنید  - 10 دانه از زیر - 1 دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر

رج 12: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.


بافتنی,آموزش بافتنی,بافت شالگردن

رج 13: 1 دانه کناری - 1 دانه از زیر - 11 دانه را کور کنید - 13 دانه از زیر - 11 دانه را کور کنید - 1 دانه از زیر


آموزش بافت شالگردن زنانه,بافت شالگردن فانتزی

  رج 14: تمام دانه ها را از زیر ببافید و طوری ببافید که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد .


آموزش بافتنی و قلاب بافی,بافت لباس زنانه

در این قسمت تعداد دانه هایمان به 18 عدد کاهش می یابد و اکنون 18 دانه داریم

این 18 دانه را 9 رج میبافیم


شال گردن بافتنی,آموزش بافتنی,شال گردن قلاب بافی

بعد از 9 رج بدین صورت فرم می دهیم :

1 دانه کناری - 2 دانه را از زیر با هم میبافیم - 12 دانه از زیر - 2 دانه را از زیر با هم میبافیم - 1 دانه از زیر

چون بافت ما شال گردن است و دو طرف آن قابل رویت است بهتر است کم کردن را بعد از یک دانه کناری انجام دهیم تا لبه بافتمان مرتب باشد.

16 دانه باقی مانده را تا 6 رج میبافیم و سپس :

1 دانه کناری - 2 دانه را از زیر با هم میبافیم - 10 دانه از زیر - 2 دانه را از زیر با هم میبافیم - 1 دانه از زیر


بافت لباس زنانه,بافت شال,شال قلاب بافی

14  دانه باقی مانده را 6 رج میبافیم و سپس :

رج 36: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه میکنیم - 1 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 10 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 1 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 1 دانه از زیر

رج 37: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 38: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه میکنیم - 3 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 10 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 3 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 1 دانه از زیر

رج 39: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 40: 1 دانه کناری - 1 دانه اضافه میکنیم - 5 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 10 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 5 دانه از زیر - 1 دانه اضافه میکنیم - 1 دانه از زیر

رج 41: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.


آموزش بافتنی و قلاب بافی,بافت شال زنانه زیبا

رج 42: 1 دانه کناری - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 3 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 10 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 3 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم  - 1 دانه از زیر

رج 43: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 44: 1 دانه کناری - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 10 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم  - 1 دانه از زیر


آموزش قلاب بافی, شالگردن قلاب بافی زنانه

رج 45: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 46: 1 دانه کناری - سه دانه را با هم از زیر میبافیم - 10 دانه از زیر - سه دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر

رج 47: 1 دانه کناری - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 8 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر

رج 48: 1 دانه کناری - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 6 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر

رج 49: 1 دانه کناری - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 4 دانه از زیر - دو دانه را با هم از زیر میبافیم - 1 دانه از زیر

رج 50: تمام دانه ها را کور کنید.


بافت لباس زنانه,بافت لباس,بافت لباس زمستانی

حالا از پشت سر یعنی از همان قسمتی که بافتمان را شروع کرده بودیم ، 18 دانه روی میل میگیریم . و شروع به بافت میکنیم .


آموزش لباس زمستانی,لباس قلاب بافی دخترانه

رج 1: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 2: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 3: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 4: (خب حالا وقتی بخواین رج 14 رو ببافین باید پشت کار باشین. اگه الان روی کار هستین , یه رج دیگه ببافین. یا یک رج کم کنین)

 1 دانه کناری - یکدانه اضافه کنید - 16 دانه از زیر - یکدانه اضافه کنید - یک دانه از زیر

رج 5: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.


آموزش بافت لباس,بافت لباس دخترانه,بافت لباس زنانه

رج 6: 1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر

رج 7: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 8:  1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر

رج 9 : تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 10:  1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر

رج 11: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 12:  1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 3 دانه از زیر

رج 13: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.


بافت شال گردن فانتزی,شال گردن سوسمار

رج 14: 1 دانه کناری - 3 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 3 دانه از زیر

 رج 15: تمام 20 دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید )

 

رج 16: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 17: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

خب حالا از رج 6 تا رج 17 شروع کنین به بافت. هر چقدر که می خواین ببافین( من 10 بار تکرار کردم.)

 

آخرین ردیف فلسها را به این ترتیب میافیم تا برای قسمت دم از هر دو طرف دو دانه کم شود و تعداد فلسها در آخرین ردیف به 4 عدد برسد.

رج 1: 1 دانه کناری - 2 دانه را با هم از زیر ببافید - 14 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید - 1 دانه از زیر

رج 2: 1 دانه کناری - 2 دانه را با هم از زیر ببافید - 14 دانه از زیر

تعداد دانه هایمان اکنون به 17 دانه رسیده است.

رج 3: 1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید -  3 دانه از زیر

رج 4: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 7: 1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 4 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید -  3 دانه از زیر

رج 8: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 9: 1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 6 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید -  3 دانه از زیر

رج 10: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 11: 1 دانه کناری - 2 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 1 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید - 8 دانه از زیر - یک دانه اضافه کنید -  3 دانه از زیر

رج 12: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج 13: 1 دانه کناری - 3 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 2 دانه از زیر - 9 دانه را کور کنید - 3 دانه از زیر

رج 15: تمام 17 دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ).

17 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید - 13 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید

15 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید - 11 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید

13 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید - 9 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید

11 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید - 7 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید

9 دانه را 8 رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

دو دانه را با هم از زیر ببافید - 5 دانه از زیر - 2 دانه را با هم از زیر ببافید

7 دانه باقی مانده را کور میکنید.بافت لباس,بافتنی,قلاب بافی,بافت شال گردن تمساح,شال گردن سوسمار

آموزش بافتنی,آموزش قلاب بافی,سایت بافتنی,سایت قلاب بافی,بافت شال گردن,شال گردن بافتنی,شال گردن قلاب بافی,شالگردن قلاب بافی,آموزش بافتن ی,آموزش قلاب باف ی,بافت شال زمستانی,شال زمستانی بافتنی,بافت شال فانتزی,شال فانتزی,شال گردن فانتزی,شالگردن فانتزی,شالگردن سوسمار,شالگردن تمساح,بافت شالگردن تمساح

منبع : آسونه

برچسب ها : آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی , سایت بافتنی , سایت قلاب بافی , بافت شال گردن , شال گردن بافتنی , شال گردن قلاب بافی , شالگردن قلاب بافی , آموزش بافتن ی , آموزش قلاب باف ی , بافت شال زمستانی , شال زمستانی بافتنی , بافت شال فانتزی , شال فانتزی , شال گردن فانتزی , شالگردن فانتزی , شالگردن سوسمار , شالگردن تمساح , بافت شالگردن تمساح , بافت شالگردن سوسمار ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام