آموزش بافت کت زنانه بافتنی زیبا

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت کت زنانه یقه آرشال آموزش بافت کت زنانه یقه آرشال

آموزش بافت کت زنانه یقه آرشال

              مجموع :اموزش بافتني

 

بافت کت زنانه

سایز : 38  - 40

وسایل لازم:
  • 5 کلاف 100 گرمی
  • میل شماره  4.5  -  5

نکته:
 ( دانه برحسب هر 20 دانه 10 سانت گفته شده)


پشت :
100 دانه سرانداخته بافت کشباف 4 دانه زیر + 2 دانه رو را شروع کنید وقتی بافت به 6 سانت رسید طرح بافت را شروع کنید 13 دانه زیر+ 2 دانه رو+( 4 دانه زیر+2 دانه رو) پرانتز را 11 مرتبه دیگر تکرار کنید + 13 دانه زیر همین بافت را ادامه دهید تا کل بافت 41 سانت بشود برای کور حلقه به ترتیب از هر طرف 4 – 3 – 2 – 1 – 1 -دانه کور کنید بافت را ادامه دهید تا 18 سانت بعد 26 دانه بافته و برگردید رج پشت را بافته.

رج روی لباس 25 دانه بافته و برگردید رج پشت را بافته.

رج روی لباس 12 دانه کور کنید و 13 دانه را ببافید و برگردید رج پشت را بافته.

رج روی لباس 13 دانه دیگر را هم کور کنید نخ را جدا کنید و بعد دانه های یقه را کور کنید تا 26 دانه آخر دانه ها را ببافید و برگردید رج پشت لباس 25 دانه ببافید و برگردید.

رج پشت لباس 12 دانه کور کرده و 13 دانه را ببافید و برگردید.

رج روی لباس را بافته در رج پشت لباس 13 دانه را هم کور کنید.

پیش:
66 دانه سرانداخته 8 دانه اول را بافت آکاردیونی ببافید و بقیه دانه ها را کشباف 4 دانه زیر 2 دانه رو تا 6 سانت (بافت آکاردیونی: 2 الی 3 رج ساده بافی که بافت ساده رو پیدا باشد و بعد جهت بافت را عوض کنید و ساده بافی جهت زیر پیدا باشد) برای طرح زمینه ابتدا 8 دانه سجاف + 16 دانه زیر +( 2 دانه رو + 4 دانه زیر) پرانتز را 3 مرتبه دیگر تکرار کنید + 16 دانه زیر این بافت را 3 سانت تکرار بافی کنید و بعدرج روی لباس  ابتدا 8 دانه سجاف + 16 دانه زیر +2 دانه رو +4 دانه زیر (پیچ راست به چپ 6 دانه با 6 دانه ) +2 دانه رو + 4 دانه زیر + 2 دانه رو +16 دانه زیر.

همه رجهای پشت تکرار بافی می باشد.

رج بعد 8 دانه سجاف + 16 دانه زیر +(پیچ راست به چپ 6 دانه با 6 دانه )+ 2 دانه رو + (پیچ راست به چپ 6 دانه با 6 دانه) + 16 دانه زیر.

بافت را ادامه دهید تا 15 سانت و مجددا طرح پیچ را ببافید وقتی بافت به 33 سانت رسید .

اریب یقه آرشال :
1 دانه از دانه های یقه را کور می کنیم برای کور کردن دانه های سجاف را بافته و 2 دانه بعدی را باهم از زیر یکی کنید و این حالت بافت را یکبار 3 رج ببافید رج 4 یک دانه کور کنید و یکبار دیکر 1 رج ببافید و رج بعدی 2 دانه را از زیر یکی کنید تا کلا 19 دانه کور شود .

برای پهنای یقه از رجی که کور شروع شد در رجهای بعدش یک دانه اضافه کنید برای اضافه کردن هر 2 رج 1 ژته بین دانه های سجاف و دانه های لباس بزنید و دانه های اضافه شده را شکل سجاف ببیافید تا دانه های برگردان یقه حداقل به 30 دانه برسد برای اینکه برگردان یقه خیلی خوب بایستد باید هر 5 سانتی که بافتید یکبار رج سجاف را اضافه ببافید به این شکل : دانه های سجاف را بافته وبرمیگردید دانه های سجاف را ببافید و در رج بعد کل دانه ها را ببافید.

بافت را همراه کور یقه ، اضافه کردن به سجاف ، اضافه بافی رجهای سجاف و همچنین بافت پیچها ادامه دهید تا قد لباس 41 سانت بشود و برای کور حلقه آستین بترتیب 4 – 4 – 3 – 2 – 1- دانه از سمت حقله کور کنید و بافت را ادامه دهید تا قد حلقه 19 سانت بشود و بعد دانه های باقی مانده را بدون دانه های برگردان یقه در 2 نوبت کور کنید و بعد دانه های برگردان یقه را به اندازه نصف گودی یقه پشت تقریبا 9 سانت ببافید و کور کنید سمت چپ لباس را هم قرینه سمت راست ببافید.

درز سرشانه را بدوزید بعد قسمت برگردان یقه جاییکه کور شده را بهم بدوزید و یقه را به گودی یقه پشت وصل کنید درز پهلو را ببافید و با یک روبان ساتن شیک کار را جذابتر کنید.

بافت کت زنانه,آموزش کت زنانه بافتنی,آموزش کت بافتنی,کت بافتنی زنانه,کت قلاب بافی,آموزش بافت اکاردیونی,Knitted Jackets for women,Knitted Jackets,Hl,آموزش بافتنی,آموزش قلاب بافی,بافت لباس زنانه,لباس زنانه قلاب بافی
برچسب ها : بافت کت زنانه , آموزش کت زنانه بافتنی , آموزش کت بافتنی , کت بافتنی زنانه , کت قلاب بافی , آموزش بافت اکاردیونی , Knitted Jackets for women , Knitted Jackets , Hl , آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی , بافت لباس زنانه , لباس زنانه قلاب بافی , بافت پیراهن , بافت کانوا , بافت دومیل , دومیل بافی , طرح های بافتنی , عروسک بافی , گل بافی ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام